Pravni status

Alter Modus je osnovan kao nevladina organizacija 1997. godine.

Do kraja 2008. godine Alter Modus posluje isključivo kao nevladina organizacija kada osniva novi pravni subjekt – Mikrokreditnu finansijsku instituciju (MFI) Alter Modus DOO, koja od 2009. godine realizuje kompletan program mikrokreditiranja. Do takvog razvoja je došlo usljed promjene zakonskog okvira u Crnoj Gori. Naime, krajem 2007. i početkom 2008. godine na snagu su stupila dva nova zakona – Zakon o bankama, kao i izmijenjeni Zakon o nevladinim organizacijama. Oba akta su, između ostalog, zahtijevala da mikrokreditnu aktivnost realizujemo posredstvom drugačijeg pravnog subjekta.

Tako je NVO Alter Modus samostalno osnovala već pomenutu MFI Alter Modus DOO, čiji je i jedini vlasnik. MFI Alter Modus DOO je, kao i njen prethodnik, registrovana u Privrednom sudu pod brojem 5-0510844/001, a za obavljanje mikrokreditnih operacija dobila je licencu Centralne banke Crne Gore, izdatu 23. decembra 2008.