Kredit za Vaš posao

Naš klijent Slobodan Novaković

slobodan novakovi

 

Upoznajemo Vas sa Slobodanom Novakovićem, vrijednim i marljivim klijentom sa kojim imamo uspješnu dugogodišnju saradnju.

Slobodan je od malih nogu bio desna ruka svom ocu u poslovima na farmi. Posmatrao je oca svaki put kada bi radio nešto novo kako bi naučio kako da vodi farmu i odmijeni oca u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Vremenom su počeli da se bave poljoprivredom, i odlučili su da ulože u mehanizaciju kako bi ljeti mogli da zarade obavljajući košenje i baliranje sijena za druge. Alter Modus je pružio finansijsku podršku Slobodanu i, na obostrano zadovoljstvo, saradnja i dalje traje.

Slobodan je počeo i da uvozi sjeme krompira iz Holandije kako bi ukrštanjem mogao da proizvodi razne vrste (bijeli, ljubičasti krompir...) i ima velike godišnje prinose. Uspješno održava farmu koju ima i bavi se poljoprivredom, a u ljetnjem periodu dodatno se angažuje kako bi postigao i održavanje livada i ostavrio dodatne prihode.


Alter Modus je tu da Vam omogući pokretanje sopstvenog biznisa, a u nastavku možete pogledati ponudu o kreditnom proizvodu za Vaš posao:


Namijenjeno fizičkim licima koja imaju svoju djelatnost ili razvijenu ideju o pokretanju sopstvene djelatnosti.

Namjena kredita: za kupovinu osnovnih sredstava, obrtnih sredstava i za tekuću likvidnost

Iznos kredita: do 5.000 eur za klijente koji prvi put koriste kredit u Alter Modusu (prvi ciklus)

                        do 20.000 eur u ponovljenom ciklusu 

Rokovi otplate: do 60 mjeseci (zavisno od namjene kredita) 

Grejs period: do 3 mjeseca


Mjesečna rata je prilagođena finansijskim mogućnostima klijenta

 

Moguće garancije: Mjenica pravnog lica, Administrativna zabrana, Sopstvena administrativna zabrana, Ugovor o jemstvu, Zaloga, Hipoteka (je moguća ali ne i obavezna garancija za kredite iznad 10.000 EUR). 

Garancije se dogovaraju sa klijentom.