Kredit za mikro i mala preduzeća

Naš klijent Radivoje Miljanić

radivoje miljani

 

Iako je dugo radio u finansijskom sektoru želja da pokrene svoj privatni posao nikada nije napuštala Radivoja Miljanića. Tako je 2012. godine, nakon skoro dvije godine istraživanja, pokrenuo porodičnu farmu, koja je tada brojila 30 koza. Vremenom se stado i proizvodnja širila pa danas ima 250 koza i svoju mljekaru gdje proizvodi kozji sir i jogurt.

Kada je počeo da se bavi ovim poslom bio je jedini proizvođač kozjeg mlijeka i sira u Crnoj Gori. U početku je imao dosta problema i izazova koji su se odnosili na plasman proizvoda zbog predubjeđanja ljudi koja se odnose na kozje mlijeko i sir.

Kada se posao radi od srca i kada je kvalitet na prvom mjestu logičan slijed su i nagrade na brojnim sajmovima i takmičenjima. Na jednom od najprestižnijih sajmova poljoprivrede u regionu njegov sir „LIDER“ osvojio je zlatnu medalju za kvalitet.

Planovi za širenje proizvodnje i unapređenje djelatnosti postoje a neizostavan partner i podrška planovima Radivoja Miljanića je Alter Modus.


Ukoliko i Vi želite da pokrenete svoj posao a potrebna Vam je finansijska podrška u nastavku možete naći više detalja o kreditu za mikro i mala preduzeća:


Namijenjeno pravnim licima i registrovanim preduzetnicima koji posluju duže od 12 mjeseci.

Namjena kredita: za kupovinu osnovnih i obrtnih sredstava i tekuću likvidnost

Iznosi kredita: do 10.000 eur za klijente koji prvi put koriste kredit u Alter Modusu (prvi ciklus)

                         do 30.000 eur u ponovljenom ciklusu

Rok otplate:    do 84 mjeseci (zavisno od namjene kredita)

Grejs period:  do 3 mjeseci (zavisno od namjene kredita )

 

Mjesečna rata je prilagođena finansijskim mogućnostima klijenta.


Moguće garancije: Mjenica pravnog lica, Administrativna zabrana, Sopstvena administrativna zabrana, Ugovor o jemstvu, Zaloga, Hipoteka (je moguća ali ne i obavezna garancija za kredite iznad 10.000 EUR).

Garancije se dogovaraju sa klijentom.