Kredit za Vaš posao

Kredit za Vaš posao

 

Namijenjeno fizičkim licima koja imaju svoju djelatnost ili razvijenu ideju o pokretanju sopstvene djelatnosti.

Namjena kredita: za kupovinu osnovnih sredstava, obrtnih sredstava i za tekuću likvidnost

Iznos kredita: do 5.000 eur za klijente koji prvi put koriste kredit u Alter Modusu (prvi ciklus)

do 20.000 eur u ponovljenom ciklusu

Rokovi otplate: do 60 mjeseci (zavisno od namjene kredita)

Grejs period: do 3 mjeseca

 

Mjesečna rata je prilagođena finansijskim mogućnostima klijenta

 

Moguće garancije: Mjenica pravnog lica, Administrativna zabrana, Sopstvena administrativna zabrana, Ugovor o jemstvu, Zaloga, Hipoteka (je moguća ali ne i obavezna garancija za kredite iznad 10.000 EUR).

Garancije se dogovaraju sa klijentom.