MFI Alter Modus DOO je vodeća mikrokreditna finansijska institucija koja je tokom proteklih 20 godina mikrokreditima podržala više od 66.000 klijenata u Crnoj Gori.

Mikrokreditna finansijska institucija Alter Modus je društvo sa ograničenom odgovornošću, registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) pod brojem 5-0510844. Mikrokreditnu djelatnost obavljamo na osnovu dozvole Centralne banke Crne Gore (CBCG) broj 0101-323/14-2.

Sjedište Alter Modusa nalazi se u Podgorici, a djelatnost se obavlja u 18 podružnica širom Crne Gore.

Kako do najbliže poslovnice?


LIČNA KARTA

Ciljne grupe Alter Modusa su fizička lica koja ostvaruju (ili planiraju ostvariti) prihode od samostalne djelatnosti, preduzetnici, mikro i mala preduzeća (MMP), zaposlena lica i penzioneri. Shodno ciljnim grupama i njihovim potrebama definisani su i kreditni proizvodi koje nudimo tržištu.

Od 1999. godine, kada Alter Modus počinje da se bavi mikrokreditiranjem, zaključno sa decembrom 2019, plasirano je 175.587 kredita u iznosu od  363.333.797,05 eura. U tom periodu preko 66.000 klijenata iz Crne Gore bili su ili su još uvijek korisnici naših kredita.

Na kraju 2019. godine Alter Modus u svom portfoliju ima 48.644.041,57 eura, diversifikovanih na 23.411 kredita i 21.573 aktivnih klijenata.


PORTFOLIO I BROJ KREDITA U PROTEKLIH PET GODINA


REVIDIRANI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI