UPOZNAJTE NAS

MFI Alter Modus DOO je vodeća mikrokreditna finansijska institucija koja je tokom proteklih 20 godina mikrokreditima podržala više od 62.000 klijenata u Crnoj Gori.

Mikrokreditna finansijska institucija Alter Modus je društvo sa ograničenom odgovornošću, registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) pod brojem 5-0510844. Mikrokreditnu djelatnost obavljamo na osnovu dozvole Centralne banke Crne Gore (CBCG) broj 0101-323/14-2.

Sjedište Alter Modusa nalazi se u Podgorici, a djelatnost se obavlja u 18 podružnica širom Crne Gore.

Kako do najbliže poslovnice?


LIČNA KARTA

CILJNE GRUPE

Ciljne grupe Alter Modusa su fizička lica koja ostvaruju (ili planiraju ostvariti) prihode od samostalne djelatnosti, preduzetnici, mikro i mala preduzeća (MMP), zaposlena lica i penzioneri. Shodno ciljnim grupama i njihovim potrebama definisani su i kreditni proizvodi koje nudimo tržištu.

ČINJENICE I BROJEVI

Od 1999. godine, kada Alter Modus počinje da se bavi mikrokreditiranjem, zaključno sa decembrom 2018, plasirano je 158.582 kredita u iznosu od  320.819.323,00 eura. U tom periodu preko 62.000 klijenata iz Crne Gore bili su ili su još uvijek korisnici naših kredita.

Na kraju 2018. godine Alter Modus u svom portfoliju ima 46.708.747,00 eura, diversifikovanih na 23.167 kredita i 21.379 aktivnih klijenata.


PORTFOLIO I BROJ KREDITA U PROTEKLIH PET GODINA

Portfolio i broj kredita u proteklih pet godina


REVIDIRANI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI