Garancije dogovaramo sa Vama.

Mjesečna rata je prilagođena finanijskim
mogućnostima VAŠEG DOMAĆINSTVA

Do 20.000 EUR

Kredit za rekonstrukciju i
nadogradnju stambenih jedinica
VAŠ SANSTVARAMO ZAJEDNOKONTAKTIRAJTE NAS

Kredit za rekonstrukciju i dogradnju stambenih jedinica namijenjen je kupovini stambenih jedinica i zemljišta, kao i adaptaciji i rekonstrukciji stambenih jedinica.

Kredit mogu koristiti:

  • fizička lica koja ostvaruju prihod od djelatnosti,
  • lica sa stalnim zaposlenjem,
  • lica sa privremenim zaposlenjem, u radnom odnosu minimum 12 mjeseci,
  • penzioneri Fonda PIO Crne Gore.

Nudimo Vam:

  • jednostavnu i brzu proceduru obrade kredita,
  • fleksibilne garancije.

Iznos kredita: do 20.000 EUR

Rok otplate kredita:

  • za kredite do 3.000 EUR – do 36 mjeseci,
  • za kredite od 3.001 EUR do 5.000 EUR – do 48 mjeseci,
  • za kredite od 5.001 EUR do 10.000 EUR – do 60 mjeseci.
  • za kredite od 10.001 EUR do 20.000 EUR – do 84 mjeseca.

Mogućnost grejs perioda do 3 mjeseca.

 Mjesečna rata je prilagođena finansijskim mogućnostima VAŠEG DOMAĆINSTVA
 Garancije dogovaramo sa Vama.

Za više informacija o uslovima možete se obratiti u najbližoj poslovnici ili ispuniti priloženi formular i mi ćemo Vas pozvati.