Triple Jump je holandski zastupnik značajnih evropskih fondova koji finansiraju projekte u zemljama u razvoju na svim kontinentima. Triple Jump upravlja fondovima ukupne vrijednosti 775.000.000 eura, koje plasira u preko 150 finansijskih institucija širom svijeta. Jedna od njih je i Alter Modus, a NOVIB (jedan od tih fondova) bio je naš prvi kreditor 2001.

EBRD – Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj (EBRD) napravila je presedan 2004. godine u svom poslovanju odobrivši prvi put kredit u iznosu od milion eura jednoj nevladinoj organizaciji koja se bavila mikrokreditiranjem. Od tada Alter Modus i EBRD unapređuju međusobnu saradnju kroz dugoročne kreditne aranžmane.

EFSE – Evropski fond za jugoistočnu Evropu (EFSE), koji je aktivan u 16 zemalja sa fondom od preko 900.000.000 eura, od svog osnivanja 2005. godine prepoznaje Alter Modus kao partnersku instituciju sa kojom ima kontinuiranu saradnju kroz kreditne aranžmane. Pored toga, ESFE kroz programe tehničke pomoći doprinosi institucionalnom razvoju Alter Modusa, kako u razvoju poslovno značajnih funkcija, tako i kroz programe obuka, doprinoseći unapređenju ljudskih resursa.

KfW – Njemačka razvojna banka (KfW), kao finansijski predstavnik njemačke vlade u Crnoj Gori, aktivan je sudionik u ekonomskom razvoju zemlje kroz projekte energetike, vodosnabdijevanja i razvoj mikrokreditiranja. KfW je prepoznala Alter Modus kao partnersku instituciju koju je prvi put kreditno podržala 2008. godine, a saradnja se uspješno nastavlja kroz nove projekte.

ResponsAbility – jeste agent, zastupnik u oblasti investicionih ulaganja privatnih i javnih fondova sa sjedištem u Švajcarskoj. Fokusiran je na investicije u obaveze i kapital privrednih subjekata u zemljama u razvoju, koji sprovode inkluzivne poslovne modele. ResponAbility upravlja fondovima vrijednim preko tri milijarde US dolara, a sredstva plasira u preko 90 zemalja širom svijeta. Saradnja sa Alter Modusom počela je 2015. godine i razvija se kroz nove projekte.

BiB – Bank im Bistum Esen jeste njemačka banka sa ukupnom aktivom od skoro pet milijardi eura. Kroz specijalizovane programe snažno podržava razvoj mikrokreditiranja u više od 60 zemalja svijeta. Alter Modus je 2015. godine započeo saradnju sa tom bankom i intenzivno je unapređuje.

IFC – Međunarodna finansijska korporacija kao ogranak Svjetske banke fokusirana je na razvoj konkurentskog tržišta, regionalne saradnje i diversifikaciju ekonomije. Dijelom, svoje ciljeve postiže i kroz jačanje finansijskog sektora zemalja članica, među kojima je od 2007. godine i Crna Gora.
Saradnja Alter Modusa sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) otpočela je kreditnim aranžmanom 2016. godine. Glavni cilj je eliminisanje siromaštva i zajednički podsticaj prosperitetu Crne Gore. Osmišljen je da manjim preduzećima omogući pristup kreditima i drugim oblicima finansiranja, kako bi im olakšali razvoj, stvaranje novih radnih mjesta i stimulisali ekonomski rast.

GGF – Alter Modus je kroz kreditni aranžman sa Green for Growth Fund 2016. godine započeo finansiranje projekata energetske efikasnosti. Ta novina u ponudi Alter Modusa znatno je uticala na unapređenje internih znanja i upoznavanje šire javnosti i klijenata sa primjenom i upotrebom mjera energetske efikasnosti, uticanjem na unapređenje životnih uslova i uštede energije.