TENDERI

Skup radnji i aktivnosti koje MFI Alter Modus DOO preduzima, u cilju nabavke roba, usluga ili izvođenja radova, zasnovan je na uspostavljanju i razvijanju dugoročnih i fer odnosa sa dobavljačima. Strategija u ovom dijelu poslovanja usmjerena je na neprestano poboljšanje kvaliteta proizvoda i snižavanje troškova.
MFI Alter Modus DOO u skladu sa svojim politikama razvoja, rasta, transparentnog poslovanja i unapređenja odnosa sa postojećim i budućim saradnicima i dobavljačima, na ovoj strani objavljuje sve nabavke vezane za svoje poslovanje, putem poziva za dostavljanje ponuda (javnog upita).
MFI ima diskreciono pravo da odlučuje da li dobavljač ispunjava sve uslove u skladu sa tehničkim i komercijalnim uslovima, a u skladu sa internom regulativom i da shodno tome bira saradnike i dobavljače.

Tender za nabavku printera

Poštovani,

Za potrebe MFI Alter Modus DOO bira se dobavljač za nabavku pet printera u svemu prema Pozivu i specifikaciji koje možete preuzeti sa linka ispod.

Ponude možete slati na adresu [email protected] do 23.10.2020. do 14:00 časova. Rok važenja ponude je 20 radnih dana.

Kontakt osoba za pitanja nabavke je Ivana Bogavac, kontakt telefon 069 373 005; e-mail [email protected]

Kontakt osoba za pitanja tehničke prirode je Davor Čirkinagić, kontakt telefon 067 605 474 ; e-mail

davor.cirkinagic@altermodus.me

Link za dokumentaciju

Specifikacija

Tender za nabavku asimetričnog interneta

Poštovani,

Za potrebe MFI Alter Modus DOO bira se dobavljač za nabavku asimetričnog interneta u svemu prema Pozivu koji možete preuzeti sa linka ispod.

Ponude možete slati na adresu [email protected] do 27.10.2020. do 14:00 časova. Rok važenja ponude je 20 radnih dana.

Kontakt osoba za pitanja nabavke je Ivana Bogavac, kontakt telefon 069 373 005; e-mail [email protected]

Kontakt osoba za pitanja tehničke prirode je Veselin Perović, kontakt telefon 069 356 216; e-mail veselin.perovic@altermodus.me.

Link za dokumentaciju