TENDERI

Skup radnji i aktivnosti koje MFI Alter Modus DOO preduzima, u cilju nabavke roba, usluga ili izvođenja radova, zasnovan je na uspostavljanju i razvijanju dugoročnih i fer odnosa sa dobavljačima. Strategija u ovom dijelu poslovanja usmjerena je na neprestano poboljšanje kvaliteta proizvoda i snižavanje troškova.
MFI Alter Modus DOO u skladu sa svojim politikama razvoja, rasta, transparentnog poslovanja i unapređenja odnosa sa postojećim i budućim saradnicima i dobavljačima, na ovoj strani objavljuje sve nabavke vezane za svoje poslovanje, putem poziva za dostavljanje ponuda (javnog upita).
MFI ima diskreciono pravo da odlučuje da li dobavljač ispunjava sve uslove u skladu sa tehničkim i komercijalnim uslovima, a u skladu sa internom regulativom i da shodno tome bira saradnike i dobavljače.

Poziv za nabavku reklamnog materijala

Za potrebe MFI Alter Modus DOO bira se dobavljač za nabavku reklamnih rekvizita u skladu sa Pozivom i specifikacijama u nastavku.

Specifikacija 1 – nabavka reklamnih rekvizita sa rokom isporuke 26.08.2024. – 06.09.2024. godine

Specifikacija 2 – nabavka reklamnih novogodišnjih rekvizita sa rokom isporuke 02.12.2024.-06.12.2024. godine.

 

Kako su moguća manja odstupanja u navedenim količinama, za specifikaciju broj 1 finalna verzija će biti dostavljena po prihvatanju ponude, a za specifikaciju broj 2 finalna verzija biti dostavljena najkasnije u periodu od 01.10 – 07.10.2024. godine.

Rok za slanje ponuda je 19.07. do 14h.

Za sva dodatno možete se informisati na broj 068 856 508.