TENDERI

Skup radnji i aktivnosti koje MFI Alter Modus DOO preduzima, u cilju nabavke roba, usluga ili izvođenja radova, zasnovan je na uspostavljanju i razvijanju dugoročnih i fer odnosa sa dobavljačima. Strategija u ovom dijelu poslovanja usmjerena je na neprestano poboljšanje kvaliteta proizvoda i snižavanje troškova.
MFI Alter Modus DOO u skladu sa svojim politikama razvoja, rasta, transparentnog poslovanja i unapređenja odnosa sa postojećim i budućim saradnicima i dobavljačima, na ovoj strani objavljuje sve nabavke vezane za svoje poslovanje, putem poziva za dostavljanje ponuda (javnog upita).
MFI ima diskreciono pravo da odlučuje da li dobavljač ispunjava sve uslove u skladu sa tehničkim i komercijalnim uslovima, a u skladu sa internom regulativom i da shodno tome bira saradnike i dobavljače.

Tender za dostavljanje ponuda za nabavku kancelarijskog namještaja

Za potrebe MFI Alter Modus DOO bira se dobavljač za nabavku kancelarijskog namještaja u boji akacija, po dimenzijama i količinama navedenim specifikacijom.

Radi obavljanja nesmetane poslovne aktivnosti, neophodno je da se isporuka i montaža namještaja u poslovnicama odvija u danima vikenda (subota i nedelja).

Namještaj se mijenja suksecivno u sledećim gradovima: Podgorica (3 poslovnice), Nikšić, Pljevlja, Budva i Bar.

Sve informacije u vezi sa pozivom možete dobiti na telefon 068-856-508 i e-mail [email protected]

Prilog:

  1. Specifikacija namještaja
  2. Poziv za dostavljanje ponuda