TENDERI

Skup radnji i aktivnosti koje MFI Alter Modus DOO preduzima, u cilju nabavke roba, usluga ili izvođenja radova, zasnovan je na uspostavljanju i razvijanju dugoročnih i fer odnosa sa dobavljačima. Strategija u ovom dijelu poslovanja usmjerena je na neprestano poboljšanje kvaliteta proizvoda i snižavanje troškova.
MFI Alter Modus DOO u skladu sa svojim politikama razvoja, rasta, transparentnog poslovanja i unapređenja odnosa sa postojećim i budućim saradnicima i dobavljačima, na ovoj strani objavljuje sve nabavke vezane za svoje poslovanje, putem poziva za dostavljanje ponuda (javnog upita).
MFI ima diskreciono pravo da odlučuje da li dobavljač ispunjava sve uslove u skladu sa tehničkim i komercijalnim uslovima, a u skladu sa internom regulativom i da shodno tome bira saradnike i dobavljače.

Tender za dostavljanje ponuda za nabavku internet konekcija

Za potrebe MFI Alter Modus DOO bira se dobavljač za nabavku internet konekcija.

Poziv za dostavljanje ponuda, kojim je specificana potrebna usluga možete preuzeti OVDJE.

Ponude možete slati na adresu [email protected] do 21.06.2021. do 14:00 časova. Rok važenja ponude je 20 radnih dana.

Za sve dodatne informacije, kontakt osoba je Ivana Bogavac, kontakt telefon 069 373 005; e-mail [email protected]