TENDERI

Skup radnji i aktivnosti koje MFI Alter Modus DOO preduzima, u cilju nabavke roba, usluga ili izvođenja radova, zasnovan je na uspostavljanju i razvijanju dugoročnih i fer odnosa sa dobavljačima. Strategija u ovom dijelu poslovanja usmjerena je na neprestano poboljšanje kvaliteta proizvoda i snižavanje troškova.
MFI Alter Modus DOO u skladu sa svojim politikama razvoja, rasta, transparentnog poslovanja i unapređenja odnosa sa postojećim i budućim saradnicima i dobavljačima, na ovoj strani objavljuje sve nabavke vezane za svoje poslovanje, putem poziva za dostavljanje ponuda (javnog upita).
MFI ima diskreciono pravo da odlučuje da li dobavljač ispunjava sve uslove u skladu sa tehničkim i komercijalnim uslovima, a u skladu sa internom regulativom i da shodno tome bira saradnike i dobavljače.

Tender za izbor dobavljača za nabavku higijenskog materijala

Za potrebe MFI Alter Modus DOO bira se dobavljač za nabavku higijenskog materijala za sve poslovnice u Crnoj Gori za 2021.godinu.

Ispod možete preuzeti  Poziv za dostavljanje ponuda, specifikaciju potrebnih proizvoda kao i adrese naših poslovnica.

Ponude možete slati na adresu [email protected] do 22.01.2021. do 14:00 časova. Rok važenja ponude je 15 radnih dana.

 Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Ivana Bogavac, kontakt telefon 069 373 005; e-mail [email protected]

Link za dokumentaciju