TENDERI

Skup radnji i aktivnosti koje MFI Alter Modus DOO preduzima, u cilju nabavke roba, usluga ili izvođenja radova, zasnovan je na uspostavljanju i razvijanju dugoročnih i fer odnosa sa dobavljačima. Strategija u ovom dijelu poslovanja usmjerena je na neprestano poboljšanje kvaliteta proizvoda i snižavanje troškova.
MFI Alter Modus DOO u skladu sa svojim politikama razvoja, rasta, transparentnog poslovanja i unapređenja odnosa sa postojećim i budućim saradnicima i dobavljačima, na ovoj strani objavljuje sve nabavke vezane za svoje poslovanje, putem poziva za dostavljanje ponuda (javnog upita).
MFI ima diskreciono pravo da odlučuje da li dobavljač ispunjava sve uslove u skladu sa tehničkim i komercijalnim uslovima, a u skladu sa internom regulativom i da shodno tome bira saradnike i dobavljače.

Nabavka higijenskog materijala

Za potrebe MFI nabavlja se higijenski materijal u skladu sa priloženom specifikacijom.

Isporuka robe je u poslovicama MFI AM na teritoriji Crne Gore jednom mjesečno.

U cijenu trebaju biti uključeni zavisni troškovi i PDV, a posebno naglašeni rokovi isporuke.

Rok za dostavljanje ponude je utorak 28.11.2023. do 14h.

Za dodatne informacije, molim kontaktirajte 069 373 005.

  1. Poziv za dostavljanje ponuda
  2. Specifikacija higijenskog materijala