Alter Modus je mikrokreditna finansijska institucija osnovana 1997. godine sa ciljem da pruži kreditnu podršku za razvoj porodičnih i malih biznisa u Crnoj Gori. Danas je Alter Modus sinonim za kompaniju koja postavlja i unapređuje standarde mikrokreditiranja na crnogorskom tržištu. Naši klijenti su preduzetnici, mikro i mala preduzeća, fizička lica koja ostvaruju ili planiraju ostvariti prihode od samostalne djelatnosti, zaposlena lica i penzioneri. Većina kredita koje odobravamo namijenjena je za ulaganje u rast i razvoj biznisa, nabavku obrtnih sredstava i održivost poslovanja, a sredstva se koriste i za rješavanje egzistencijalnih pitanja i unapređenje kvaliteta života.

Alter Modus svoj put gradi zajedno sa zaposlenima i klijentima uz jasnu viziju da budemo prvi izbor mikro i malih biznisa za finansiranje njihovih potreba u Crnoj Gori. Sa dugogodišnjom istorijom poslovanja, kao i iskustvom i znanjem u oblasti mikrokreditiranja, prepoznati smo u lokalnim zajednicama i opštoj javnosti kao snažan i pouzdan partner.

Sjedište Alter Modusa nalazi se u Podgorici, a djelatnost se obavlja u 20 poslovnica širom Crne Gore koje formiraju tri poslovne mreže – Jug, Centar i Sjever. Usluge pružamo na brz, jednostavan i fleksibilan način i ponosni smo na činjenicu da ostvarujemo oko 70% tržišnog udjela.

Kako do najbliže poslovnice?

 • Puni naziv
 • Adresa sjedišta
 • Adresa za prijem službene pošte
 • Telefon/fax
 • E-mail
 • Broj računa
 • Poreski identifikacioni broj (PIB)
 • Broj registarskog upisa u Centralni registar privrednih subjekata
 • MFI Alter Modus DOO Podgorica
 • Ul. Vučedolska br. 15, 81000 Podgorica
 • Ul. Vučedolska br. 15, 81000 Podgorica
 • +382 20 655 280
 • [email protected]
 • NLB 530-22806-77,, CKB 510-77103-76, HB 520-19395-90
 • 02741792
 • 5-0510844