TVOJ KRUG PODRŠKE

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) u Crnoj Gori pokrenula je program “Mladi u biznisu” u saradnji sa Alter Modusom.

Program Mladi u biznisu (#Youth in Business – #YiB) obezbjeđuje mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima koji su u većinskom vlasništvu ili kojima upravljaju osobe mlađe od 35 godina pristup potrebnim znanjima, vještinama, finansiranju i ostalim ključnim resursima bitnim za prevazilaženje izazova i dostizanja punog potencijala.

Podrška mladima u biznisu – program za mlade u biznisu!

Alter Modus je prva finansijska institucija u Crnoj Gori koja odobrava kredite u okviru YIB programa. Za  razvoj preduzetništva među mladima od suštinskog je značaja pružiti podsticaj – ne samo kroz pristup kreditiranju, već i kroz edukacije, mentorstvo i umrežavanje. Uz kombinaciju finansijske podrške i nefinansijskih resursa mladi preduzetnici i preduzetnice dobijaju priliku da ostvare svoje poslovne ambicije i doprinesu ekonomskom razvoju zajednice.

„Od suštinskog je značaja za razvoj preduzetništva među mladima, da im se pruži finansijska podrška, ne samo kroz pristup kreditiranju, već i kao podsticaj mladim ljudima kroz saznanje da postoje institucije kao što su EBRD i Alter Modus koje vjeruju u njih i njihov potencijal”, Ana Kentera, izvršna direktorica Alter Modusa.

Finansijsku podršku YiB programu, u vidu sredstava za tehničku saradnju, obezbijedila je Švedska preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju; Italija preko Centralnoevropske inicijative; i Luksemburg preko EBRD fonda za uticaj na mala preduzeća.

KO MOŽE KORISTITI KREDITE IZ PROGRAMA ZA MLADE U BIZNISU?

Mladi do 35 godina starosti koji:

 ostvaruju ili planiraju ostvariti prihod od samostalne djelatnosti
 su vlasnici mikro i malog preduzeća
 preduzetnici

Realizuj svoju biznis ideju već danas! 

TVOJ KRUG PODRŠKE

KREDITNA PODRŠKA

Krug podrške dodatno uključuje

 Mogućnost učestvovanja u edukativnim programima
 Promocija mladih vlasnika biznisa
 Prilike za međusobno umrežavanje

Zato što praviš razliku!