Krug podrške za preduzetnice i preduzetnike iz Crne Gore

U saradnji sa našim partnerom Evropskom bankom za obnovu i razvoj (#EBRD) organizovali smo branč sa novinarima i predstavnicima PKCG, udruženja preduzetnika i organizacija za mlade kako bi predstavili program „Mladi u biznisu“ (#YiB) i njegove dosadašnje rezultate.

Andreina Marsella, ambasadorka Italije u Crnoj Gori, istakla je da Italija ulaže u Program preko Ministarstva vanjskih poslova i Srednjoevropske inicijative. Osnaživanje mladih u društvu, jačanje preduzetništva i stvaranje novih prilika za mlade jedan je, kako je rekla, od ključnih evropskih prioriteta.

Ana Kentera, izvršna direktorica MFI Alter Modus, napomenula je da je Alter Modus prva i jedina finansijska institucija u Crnoj Gori koja odobrava kredite u okviru YIB programa. „Najprije želim da izrazim zahvalnost našem strateškom partneru Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) za prepoznavanje posvećenosti Alter Modusa mladim preduzetnicama i preduzetnicima. Kroz zajednički program „Mladi u biznisu“ podržali smo 549 biznis priča sa preko 1.8 miliona EUR omogućivši time razvoj i unapređenje izuzetnih poslovnih poduhvata. Ova vrsta podrške nije obuhvatila samo finansijski segment, već i edukaciju, mentorstvo i umrežavanje, gdje bih istakla i odličnu saradnju sa Unijom mladih preduzetnika i kompanijom Balance2Business. Pokazuje se da kombinacija finansijskih i nefinansijskih resursa omogućava mladim preduzetnicama i preduzetnicima ostvarenje poslovnih ambicija“, istakla je Kentera.

Remon Zakaria,  šef kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Crnoj Gori, izjavio je da EBRD program YIB  pomaže malim i srednjim preduzećima, koja su u većinskom vlasništvu ili kojima upravljaju mladi do 35 godina, da u zemljama poslovanja dobiju pristup potrebnim znanjima, vještinama, finansiranju i ostalim ključnim resursima bitnim za prevazilaženje izazova i dostizanje  punog potencijala. Očekuje se da će ovaj EBRD program lokalnim finansijskim institucijama u regiji Zapadnog Balkana tokom narednih godina obezbijediti ukupno finansiranje od 100 miliona eura.

„Alter Modus se odlično uklapa u program YIB koji EBRD promoviše na Zapadnom Balkanu, stoga je bio prirodan izbor da bude prva institucija koja će biti partner EBRD-a za podršku mladim preduzetnicama i preduzetnicima u Crnoj Gori“, naglasio je Zakaria.