ZA OPREMANJEVAŠEG DOMA ILI
POSLOVNOG PROSTORA

Bez kamate

Bez provizije

Do 12 mjeseci

Od 100 EUR do 3.000 EUR

KONTAKTIRAJTE NAS

Vodeći računa o potrebama naših klijenata, u saradnji sa partnerima TEHNO PLUS i BLA BLA SHOP i TEHNO MAX, omogućili smo kupovinu robe na više mjesečnih rata uz dodatne povoljnosti. Možete kupovati robu za opremanje Vašeg doma ili poslovnog prostora:

 Bez kamate i bez provizije
 Rok otplate od 3 do 12 mjeseci
 Iznos do 3.000 EUR.

PREGLED USLOVA KUPOVINE

KUPOVINA NA RATE odobrava se:

  • licima sa stalnim zaposlenjem,
  • licima sa privremenim zaposlenjem koji ostvaruju prihod po osnovu zaposlenja u kontinuitetu minimum 12 mjeseci,
  • penzionerima Fonda PIO Crne Gore,
  • fizičkim licima koja ostvaruju prihod od samostalne djelatnosti,
  • pravnim licima.

Potrebna je minimum jedna garancija.

Garancije se dogovaraju sa kreditnim savjetnikom.

Pogledajte listu partnera sa kojima smo potpisali Ugovor o saradnji i pronađite Vama najbliži objekat.

PARTNERDJELATNOSTROK I IZNOSADRESE PRODAJNIH OBJEKATA PARTNERA
TehnoPlus DOO

bijela tehnika, računarska oprema i mobilni telefoniod 3 mjeseca do 12 mjeseci
do 3.000 EUR
Podgorica 1 – TehnoPlus XL, Stari Aerodrom, Bul. Josipa Broza 67;

Podgorica 2 – Cetinjski put bb. (500 m od kružnog toka ka Cetinju);

Herceg Novi – Ul. dr Jovana Bijelića bb. (na magistrali);

Kotor – Škaljari bb. (kod Autobuske stanice);

Budva – Zgrada Merkura (na obilaznici), Ul. žrtava fašizma bb.;

Bar – Ul. Jovana Tomaševića 11;

Nikšić – Tržni Centar HDL, Bulevar 13. jula;

Pljevlja – Ul. Narodne revolucije 32;

Tehno Max DOO

bijela tehnika, audio i video opremaod 3 mjeseca do 12 mjeseci
do 3.000 EUR
Podgorica 1 – Moskovska 50;

Podgorica 2 – Bul. Pera Ćetkovića 43, Stari Aerodrom;

Podgorica 3 – Ul. 4. jula bb., Zabjelo;

Bar – Ul. Vladimira Rolovica 13;

Ulcinj – Teuta bb.;

Budva 1 – Jadranski put bb.;

Budva 2 – Jaz bb.;

Herceg Novi – Zelenika bb.;

Nikšić – Ul. 13. jula bb.;

Bijelo Polje – Ul. III sandžačke bb.;

Berane – Ul. 29. novembra bb.;

Cetinje – Ul. Baja Pivljanina 123

Mreža partnera će se širiti u narednom periodu sa ciljem da što široj populaciji otvorimo vrata i mogućnost da se sopstveni dom ili poslovni prostor opremi na najpovoljniji način.

Proces obuhvata korake koje je potrebno preduzeti – od apliciranja do realizacije kredita. Učesnici u procesu su klijent/kupac, partnerska firma i Alter Modus.

PRVI KORAK: Klijent/kupac dobija profakturu od strane firme u kojoj planira kupiti robu.

Na profakturi se nalaze proizvodi za koje je klijent/kupac zainteresovan, kao i njihova maloprodajna cijena sa obračunatim dodatnim popustima, ukoliko ih firma/prodavac odobrava, uključenim PDV-om, kao i podaci o klijentu/kupcu (ime, prezime, adresa stanovanja, jedinstveni matični broj). Potrebno je da profaktura bude potpisana i pečatirana od strane zaposlenog lica u prodajnom objektu partnera.

DRUGI KORAK: Klijent/kupac sa profakturom dolazi u jednu od kancelarija Alter Modusa. Na osnovu priložene profakture, kreditni službenik Alter Modusa obrađuje Zahtjev za kredit.

Kredit se obrađuje u visini ukupnog novčanog iznosa koji se nalazi na profakturi. Kredit se odobrava isključivo licu čiji podaci odgovaraju podacima fizičkog lica na profakturi. Kreditni savjetnik nakon odobrenja kredita informiše klijenta. Klijent potpisuje Ugovor o kreditu.

TREĆI KORAK: Klijent/kupac sa Ugovorom o kreditu odlazi u prodajni objekat partnera. Na osnovu Ugovora o kreditu klijentu/kupcu se isporučuje roba.

Klijent/kupac sa Ugovorom o kreditu odlazi u prodajni objekat partnera. Ugovor o kreditu treba da bude potpisan od strane kreditnog savjetnika u Alter Modusu i da bude pečatiran. Podaci o klijentu/kupcu na Ugovoru o kreditu moraju biti identični sa njegovim ličnim podacima. Ugovor o kreditu služi kao dokaz da su novčana sredstva odobrena od strane Alter Modusa.

Ukupan iznos kredita: 1.000€
Broj rata: 12
Nominalna kamatna stopa (NKS): 0%
Efektivna kamatna stopa (EKS): 0%

Iznos mjesečne rate: 83,33€
Datum informativnog obračuna: 22.02.2021. god
Naknada za upit u Kreditni registar CBCG (RKB): 0€
Naknada za obračun zahtjeva: 0%

Ukupan iznos otplate: 1.000€

Napomena: U obračun efektivne kamatne stope (EKS) uključena je nominalna kamatna stopa, jednokratna naknada za obradu kredita od 0% iznosa kredita (0 EUR),  naknada za upit u Kreditni registar CBCG (RKB) (0 EUR). Ukupan iznos koji klijent plaća predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i ostalih naknada u vezi sa odobrenjem kredita. EKS je važeća na datum informativnog obračuna 22.02.2021. godine.

Za više informacija o uslovima možete se obratiti u najbližoj poslovnici ili ispuniti priloženi formular i mi ćemo Vas pozvati.