Učenje koje inspiriše: Organizovana besplatna obuka za mlade preduzetnike

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Udruženje izdavalaca smještaja i Alter Modus organizovali su besplatnu obuku pod nazivom „Digitalni marketing i registracija za mlade preduzetnike u turističkoj industriji“ u  okviru programa „Mladi u biznisu“.

Obuka je organizovana u prostorijama Privredne Komore Crne Gore i bila je namijenjena mladim preduzetnicima do 35 godina koji se bave izdavanjem smještaja, kao i onima koji su na početku svog poslovnog puta u turističkoj industriji ili su nasljednici koji su spremni da preuzmu porodični posao.

Obuku su držali Anđela Đokić, konsultantkinja, vlasnica turističkog preduzeća i predavačica, Branka Džoganović, direktorica Udruženja izdavalaca smještaja i Andrija Brajković, predstavnik Oblak rješenja, koji olakšava proces elektronske fiskalizacije i registracije gostiju za preko 400 fizičkih i pravnih lica.

Učesnici obuke imali su jedinstvenu priliku da dobiju informaciju o najnovijim trendovima, alatima i strategijama u digitalnom marketingu, ali i da razviju svoje vještine, razmijene poslovna iskustva i prošire mrežu kontakata.

Ova inicijativa je bila od velikog značaja za razvoj mladih preduzetnika u turističkoj industriji i pokazala je posvećenost institucija podršci novim generacijama preduzetnika.

O PROGRAMU YIB

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je u saradnji sa Alter Modusom u novembru 2022. u Crnoj Gori pokrenula program “Mladi u biznisu”. Program Mladi u biznisu (#Youth in Business – #YiB) obezbjeđuje mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima koji su u većinskom vlasništvu ili kojima upravljaju osobe mlađe od 35 godina pristup potrebnim znanjima, vještinama, finansiranju i ostalim ključnim resursima bitnim za prevazilaženje izazova i dostizanja punog potencijala. Alter Modus je prva i jedina finansijska institucija u Crnoj Gori koja odobrava kredite u okviru YIB programa. Za  razvoj preduzetništva među mladima od suštinskog je značaja pružiti podsticaj – ne samo u materijalnom obliku, već i kroz edukacije, mentorstvo i umrežavanje. Uz kombinaciju finansijske podrške i nefinansijskih resursa mladi preduzetnici i preduzetnice dobijaju priliku da ostvare svoje poslovne ambicije i doprinesu ekonomskom razvoju zajednice. Finansijsku podršku YiB programu, u vidu sredstava za tehničku saradnju, obezbijedila je Švedska preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju; Italija preko Centralnoevropske inicijative; i Luksemburg preko EBRD fonda za uticaj na mala preduzeća.