Kredit za Vaš posao

Namijenjeno fizičkim licima koja imaju svoju djelatnost ili razvijenu ideju o pokretanju sopstvene djelatnosti.

Namjena kredita: za kupovinu osnovnih sredstava, obrtnih sredstava i za tekuću likvidnost

Iznos kredita:    do 5.000 eur za klijente koji prvi put koriste kredit u Alter Modusu (prvi ciklus)

                           do 20.000 eur u ponovljenom ciklusu

Rokovi otplate: do 60 mjeseci (zavisno od namjene kredita)

Grejs period:    do 3 mjeseca


Mjesečna rata je prilagođena finansijskim mogućnostima klijenta

 

Moguće garancije: Mjenica pravnog lica, Administrativna zabrana, Sopstvena administrativna zabrana, Ugovor o jemstvu, Zaloga, Hipoteka (je moguća ali ne i obavezna garancija za kredite iznad 10.000 EUR).

Garancije se dogovaraju sa klijentom.