Turistički kredit

Namijenjeni su fizičkim licima koja ostvaruju prihod od djelatnosti u turizmu tokom turističke sezone.

Otplata se vrši u sezoni i prilagođena je prihodima klijenta koje ostvaruje u toku ljetnje sezone.

Namjena kredita: priprema za predstojeću ljetnju turističku sezonu kao i za ulaganje u sredstva za višesezonsku upotrebu, od kojih se ostvaruje prihod tokom više turističkih sezona (renoviranje, opremanje, adaptacija i dogradnja smještajnih kapaciteta, zakup plaža i poslovnih prostora i sl.).

Iznos kredita: do 20.000€

Rok otplate:  do 36 mjeseci (zavisi od broja sezona)

Grejs period: do 18 mjeseci (zavisi od broja sezona)


Moguće garancije: Mjenica pravnog lica, Administrativna zabrana, Sopstvena administrativna zabrana, Ugovor o jemstvu, Zaloga, Hipoteka (je moguća ali ne i obavezna garancija za kredite iznad 10.000 EUR).

Garancije se dogovaraju sa klijentom.