Privremeno zatvaranje kancelarije na Cetinjskom putu, Podgorica

Privremeno zatvaranje kancelarije na Cetinjskom putu, Podgorica_1Poštovani,

Kancelarija na Cetinjskom putu bb, City kvart (preko puta Delte), biće privremeno zatvorena zbog renoviranja i adaptacije prostora. Očekujemo da radovi traju od 26.decembra do kraja januara. Za to vrijeme, kreditni savjetnici će svoje aktivnosti obavljati u kancelariji koja se nalazi na Pobrežju, u ul.4.jula bb (zgrada Europact-a). Za sve informacije o kreditima možete ih posjetiti na novoj lokaciji ili kontaktirati putem telefona 623-584. O završetku radova i ponovnom otvaranju kancelarije u City kvartu bićete blagovremeno obaviješteni.

Podrška EFSE-a Alter Modusu u finansiranju mikro preduzeća u Crnoj Gori

08.12.2014 efse logoEvropski fond za jugoistočnu Evropu (EFSE) je potvrdio partnerski odnos sa podgoričkim Alter Modusom, odobravanjem proritetnog kredita u iznosu od 5 miliona eura, u cilju pružanja podrške mikro i malim preduzećima u Crnoj Gori.

Alter Modus je vodeća mikrofinansijska institucija u Crnoj Gori sa gustom mrežom od 15 filijala koje pokrivaju sve regione u državi, uključujući i udaljena seoska područja. Krediti za finansiranje mikro biznisa do 10.000 eura, predstavljaju jezgro kreditne aktivnosti kompanije, dok je prosječna visina kredita manja od 1.500 eura. Alter Modus trenutno proširuje svoju strategiju kako bi zadovoljio potražnju tržišta za većim kreditima i kako bi zadržao uspješne klijente sa rastućim biznisima na način što će razviti nove kreditne proizvode sa sa dužim rokovima dospijeća i iznosima do 30.000 eura. Kredit EFSE-a će omogućiti Alter Modusu da iskoristi ovaj rastući potencijal na djelotvorniji način i u kraćem vremenskom roku.

“Sa svojim jasnim usmjerenjem na mikro i mala preduzeća i izvanrednim poslovnim iskustvom koje traje već 15 godina, Alter Modus je uvijek važio za dragocjenog i efikasnog saveznika u podsticanju ekonomskog razvoja i prosperiteta u Crnoj Gori”, kazala je Monika Beck, predsjednica Borda direktora EFSE-a, koja je dodala da je "Alter Modus dokazao da je spreman da se uhvati u koštac sa velikim izazovima, kao i da se prilagodi promjenama u okruženju, čime je postao blizak i pouzdan partner EFSE-u”.

“Alter Modus već godinama uspješno sarađuje sa Evropskim fondom za jugoistočnu Evropu. EFSE je naš strateški partner, sa kojim radimo na prepoznavanju potreba tržišta i pružanju mogućnosti za realizaciju preduzetničkih ideja. Novi kreditni aranžman dolazi u pravo vrijeme, kao dodatna finansijska injekcija našem tržištu, koja će omogućiti pokretanje brojnih biznisa “ saopštio je Luka Đurović, izvršni direktor Alter Modusa.

Integralno saopštenje možete pogledati i na web sajtu Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu

Ko ima plasman ima sve, a kvalitetna roba lako nađe svog kupca, Zoran Lukačević

Ko ima plasman ima sve, a kvalitetna roba lako nađe svog kupca_14Porodica Lukačević se već decenijama uspješno bavi poljoprivredom. Bez obzira što „rade i zarade“, Lukačevići ne mogu bez kredita. O njihovoj saradnji sa Alter Modusom pročitajte ovdje.

Alter Modus na 8. Freja forumu

Alter Modus na 8.Freja forumu_1Predstavnica Alter Modusa učestvovala je na 8. regionalnom Freja forumu koji se ove godine održao u Podgorici. Jedan od panela foruma bavio se problemima ženskog preduzetništva i barijerama na koje žene nailaze prilikom započinjanja i vođenja privatnog posla. Žensko preduzetništvo je tema koja je izuzetno prisutna u našim medijima u proteklom periodu. U praksi, žene preduzetnice se suočavaju sa brojnim preprekama zbog kojih se smatra da su u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce kada je u pitanju pristup finansijama i modernim tehnologijama, kao i mogućnostima da započnu i razviju sopstveni biznis.

 Alter Modus na 8.Freja forumu_1 Alter Modus na 8.Freja forumu_2 Alter Modus na 8.Freja forumu_3

Stoga je ideja organizatora foruma bila da se na ovaj način učesnici iz Crne Gore i zemalja regiona fokusiraju na to kako pomoći ženama da osnuju vlastiti biznis. Ne manje značajno pitanje bilo je kako obezbijediti političku i instuticionalnu podršku, kao i konkretne mjere, koje će pomoći punoj integraciju žena preduzetnica u nacionalne podsticaje i fiskalne politike.

Na panelu smo predstavili kreditnu ponudu namijenjenu ulaganju u započinjanje i razvoj privatnog posla, sa posebnim naglaskom na nepostojanje bilo koje vrste diskriminacije, posebno polne. Skoro polovina isplaćenih kredita naše organizacije završila je u rukama žena klijenata. U svom dosadašnjem poslovanju Alter Modus je kreditno podržao preko 17 hiljada žena. One su koristile oko 39 hiljada kredita vrijednosti 73 miliona eura. Visina prosječnog kredita odobrenog ženama iznosila je 1.800€.

Alter Modus na 8.Freja forumu_4  Alter Modus na 8.Freja forumu_6 Alter Modus na 8.Freja forumu_7

Alter Modus na 8.Freja forumu_8 Alter Modus na 8.Freja forumu_5 Alter Modus na 8.Freja forumu_10

Zlatne ruke za zlatne niti

Zlatne ruke za zlatne niti_4Još jedna lijepa preduzetnička priča krasi naše stranice – upoznajte se sa Marijanom Bulatović i njenim NVU “Niti od zlata”, koj se bave izradom narodnih nošnji i suvenira u Bijelom Polju.